Teollisuus, energialaitokset, vesilaitokset ja ympäristötutkimus

Lisää aiheesta "turvesuo"

  1. VTT:lle turvesuon virtaamamittausjärjestelmät ja seurantapalvelut
    Turvesoiden vesistövaikutuksia seurataan ja tutkitaan paljon. VTT on selvittänyt keväästä 2014 lähtien Keski-Suomessa sijaitsevan tutkimussuon kuormitusta alapuoliseen vesistöön sekä sitä millä tavoin päästöjä voidaan alentaa. Masinotek on toimittanut tutkimushanketta varten VTT:lle automaattiset virtaamamittauslaitteet sekä EMMI-ympäristömonitorointijärjestelmän. Lue lisää...