Masinotek

Biolan Oy hankki ympäristöseurantapalvelut Masinotekilta

Iltakuva Biolanin tehdasalueelta Masinotekin sääasemasta ja virtaamamittauslaitteesta Biolan Oy on tunnettu ympäristö- ja puutarhapuolen kuluttajatuotteiden toimittaja ja kehittäjä, joka panostaa paljon tuotteiden vastuullisuuteen ja ympäristön hoitoon. Biolan on hankkinut Masinotekilta täyden palvelun EMMI-ympäristöjärjestelmän, virtaamamittauslaitteet sekä sääasemaseurannan turvetuotannon ja kasvuturvetuotantoalueen jatkuvatoimiseen ympäristötarkkailuun.

Virtaaman seuranta perustuu V-patomittauksiin ja paineantureihin

Pintavaluntakentän alapuolinen virtausmittauskaivo ja siihen integroitu Masinotek sääasema Biolan Oy tuottaa kasvuturvetta viherrakentamiseen. Keskeinen osa nykyaikaista turvetuotantoa on tarkka ja reaaliaikainen virtaaman seuranta turvesuolta pois johdettavan veden osalta. Masinotek on toimittanut Biolanille virtaamamittauslaitteet sekä turvetuotantoon että myös ympäristötuotteiden tehdasalueen hulevesivirtaamien seurantaan. Mitaustekniikka perustuu hyvin tunnettuun V-patomittausmenetelmään. Keskeinen osa mittausta on paineanturilla millintarkasti ja jatkuvatoimisesti seurattava veden pinnankorkeus ennen veden virtaamista V-patorakenteen yli. Paineanturilla mitataan sekä veden pintaa että veden lämpötilaa. Tiedot välittyvät Masinotekin GSM-modeemilla varustettuun paristotoimiseen dataloggeriin. Loggeri pystyy toimimaan Suomen kylmissä olosuhteissa jopa yli viisi vuotta ilman paristonvaihtoa ja lähettämään näin dataa useita kertoja vuorokaudessa Masinotekin EMMI-järjestelmään.

Virtausmittausasemiin kytkettiin myös automaattisesti säätyvät sääasemat

Biolanin tuotantoalue Eurassa ja Masinotekin automaatinen sääasema virtaamamittauksella varustettuna Masinotek toimitti Biolanin turvetuotantoon sekä tehdasalueelle myös virtaamamittauslaitteistojen dataloggereihin kytketyt sääasemat. Sääasema mittaa sademäärää sekä tuulen suuntaa ja nopeutta. Mittaus toimii adaptiivisesti siten, että sateen alkaessa tihentyy mittausväli normaalista 30 minuutista niin tiheäksi, että dataan tallentuu myös sateen intensiteetti. Tällä tavoin voidaan varmistaa, että koko sadetapahtuma saadaan tallennettua ja toisaalta vältetään liian tiheän datan turha kerääminen pitkien poutajaksojen aikana.

EMMI-järjestelmä kerää datan ja mahdollistaa automaattisen raportoinnin

Keskeisenä osana hanketta Masinotek toimitti Biolanille myös ympäristödatan seurantaan kehittämänsä EMMI-järjestelmän. EMMI on internet-pohjainen laaja datan seurantapalvelu, jonne voidaan kerätä mittaustuloksia useista erilaisista lähteistä ja rajapinnoista. Biolanin käyttöön järjestelmään räätälöitiin mukaan automaattiset laskennat virtaamien kokonaistuloksista ja jatkossa samaan EMMIin voidaan yhdistää myös rajapintojen kautta laboratoriotulosten seuranta. Tämä mahdollistaa tarvittaessa myös täysin automaattisen raporttien luonnin viranomaisraportointia varten.

Lue lisää aiheesta: emmi turvesuo jatkuvatoiminen virtaamamittaus paineanturi pinnankorkeus sääasema vesiensuojelu dataloggeri hulevesi ympäristömonitorointi