Masinotek

Kekkilä Oy:lle turvesoiden virtaamamittausyksiköt ja etäseuranta

Mittauskaivo Kekkilän suolla. Vapo-konserniin kuuluva Kekkilä Oy on puutarha-alan pohjoismaiden markkinajohtaja kasvualusta-, lannoite- ja katetuotteissa. Merkittävä osa kasvualustatuotteista perustuu suomalaiseen turpeeseen, jota Kekkilä tuottaa etenkin Lounais- ja Etelä-Suomeen sijoittuvilta turvetuotantoalueilta. Nykyiselle turvetuotannolle keskeistä on jatkuvatoiminen ympäristön seuranta ja vesien hallinta. Masinotek toimittaa loppukevään ja kesän 2016 aikana Kekkilälle turvesoiden ympäristön monitorointiin kokonaisvaltaisen tarkkailujärjestelmän sekä etäseurattavat jatkuvatoimiset virtaamamittausyksiköt.

Asennuskuva Kekkilän suolta. Kuvassa etualalla mittauskaivo ja kaivon takana mönkijä. Hankkeen ytimenä käytetään Masinotekin EMMI-ympäristöseurantajärjestelmää, jossa on valmiit rajapinnat tiedon keruuseen useita erilaisista datalähteistä. Toimituskokonaisuuteen kuuluu myös paineantureilla ja GPRS-loggereilla toteutetut virtaamamittausyksiöt, jotka sijoitetaan pääosin turvesoiden pintavaluntakenttien alapuolisiin mittakaivoihin. Veden virtaamaa seurataan V-patomittaustekniikalla.

Masinotek toimittaa kenttälaitteiden osalta sekä laitteiden hankinnan, maastoasennukset, kalibroinnit, konfiguroinnit ja kytkennät taustajärjestelmiin. Masinotekin toimittamat kenttälaitteet keräävät mittaustiedot 30 min välein veden ja ilman lämpötilasta, veden paineesta ja ilman paineesta. Mittaustiedot lähetetään loggerin 3G/GPRS-modeemilla EMMIin, jossa raakamittausdata muunnetaan virtaamatiedoiksi. EMMIssä dataa voidaan yhdistää toisiin mittaustietoihin siten, että samoista kuvaajista voidaan seurata laajojenkin alueiden ympäristön tilaa yhtäaikaisesti.

Kekkilän Euran tehdas. Hankkeen jatkona EMMIin yhdistetään useita kymmeniä havaintopisteitä, joista haetaan säännöllisesti muutaman viikon välein vesinäytteitä. Tulokset analysoidaan vesilaboratoriossa, jonka LIMS-järjestelmästä data päivittyy automaattisesti Kekkilälle toimitetun EMMI-järjestelmän Internet-käyttöliittymiin. Kokonaisuus mahdollistaa laaja-alaisen ja lähes reaaliaikaisen ympäristöseurannan Kekkilän turvesuotoiminnasta.

Lue lisää aiheesta: emmi laboratoriojärjestelmä paineanturi dataloggeri turvesuo jatkuvatoiminen mittausasema hulevesi ympäristömonitorointi