Masinotek

VAPO Oy:n ympäristötutkimukselle turvesuon kokonaisseurantajärjestelmä

Kuva Vapon turvesuolta. Masinotek on kehittänyt ja toimittanut kesän 2016 aikana Vapo Oy:lle uudentyyppisen pumppaamoiden virtausmittauksen etäseurantayksikön. Yksikkö sijoitettiin maanalaiseen mittakaivoon ja sillä seurataan reaaliaikaisesti vesien puhdistukseen rakennetulle pintavalutuskentälle pumpattavien vesien määrää. Mittausdataa seurataan Internet-käyttöliittymillä Masinotekin EMMI-ympäristöseurantajärjestelmän kautta.

Masinotek toteutti pumppaamon virtausmittauksen mangneettiseen induktioon perustuvalla ns. mankkuputkianturilla. Anturin asennuksessa jouduttiin huomioimaan suuri putkihalkaisija sekä tulvariskit korkean veden aikaan. Masinotekin kenttätoimitusosuuteen kuuluivat sekä anturivalinnat, anturitoimitukset, loggereiden hankinnat, kytkennät sekä datanseurantayksikön maastoasennukset. Lisäksi Masinotek toteutti osana hanketta uuden dataseurantapalvelun, jota kautta voidaan myös erittäin tiheällä frekvenssillä kerätty mittausdata saada etäseurantaan ja kytkeä data halutuin väliajoin näkymään Vapolle jo aikaisemmin toimitetun EMMI-ympäristöseurantajärjestelmän kautta.

Mankkuputkeen kytketty etämittausyksikkö. Mankkuputkeen kytketty etämittausyksikkö perustuu uuteen logiikkatyyppiin. Tiedonkeräysloggerin tekniikka mahdollistaa virransaannin sekä verkkovirtalähteistä että myös autonomisista aurinkopaneelijärjestelmistä. Yhteen tiedonkeräysloggeriin voidaan vastaanottaa mittaussignaaleja useista eri anturityypeistä sekä digitaalisena datana että analogisina virta- ja jänniteviesteinä. Loggeri on varustettu omalla 3G/GPRS-modeemilla ja siihen voidaan ottaa suora etäyhteys Masinotekin etävalvontajärjestelmistä.

Asennettu mankkuputki antaa tietoja pintavaluntakentälle johdettavan veden määrästä 5 minuutin välein. Mitattu data yhdistetään automaattisesti EMMIin jo aikaisemmin kytkettyyn pintavaluntakentän alapuoliseen virtaamamittauspisteeseen. Tämän pisteen Masinotek on toteuttanut paineanturitekniikkaan ja paristokäyttöiseen Kellerin GPRS-loggerimodeemiin perustuvalla tekniikalla jo vuoden 2015 aikana.

Mittauslaitteet kaivon sisällä. Hankkeen yhteydessä Masinotek on lisäksi kytkenyt tutkimussuolle jo aikasemmin asennetun Daviksen sääaseman EMMIin. Loppukesän aikana tavoiteena on lisäksi saada kytkettyä rajapinnat vesilaboratorion järjestelmään, jolloin EMMIin tulee automaattisesti myös veden laatumittaustiedot.

Kokonaisuuden valmistuttua pystyy Vapo seuraamaan turvetuotantoalueelta pois johdettavien vesien puhdistusprosessia monipuolisesti EMMI-ympäristöseurantajärjestelmän käyttöliittymistä.

Lue lisää aiheesta: emmi etäseuranta virtausmittaus gprs dataloggeri turvesuo huevesi ympäristömonitorointi