Hyvinkään Vedelle Masinotekin EMMI-ympäristöseuranta ja kytkentä kunnossapitojärjestelmään

Syksyinen aurinkoinen päivä pohjavesimittauspisteessä metsän laidassa. Hyvinkään vesilaitos on käyttänyt päivittäisessä kunnossapitotoimiminnassa Masinotekin VEHU-kunnossapitojärjestelmää jo useita vuosia. Nyt vesilaitoksella on otettu tuotantokäyttöön myös Masinotekin EMMI-ympäristöseurantajärjestelmä.

EMMI-järjestelmällä seurataan Hyvinkään Vedellä sekä pohjavesien tilaa että useita muita tärkeitä mittausparametreja. Pohjavesien osalta EMMIin kerätään tiedot kaikista Hyvinkään Veden pohjaveden havaintoputkista, jotka sijaitsevat keskeisten vedenottamoiden läheisyydessä. Osa havaintomittauksista tehdään manuaalisesti ja syötetään kuukausittain EMMIin. Osaan on taas Masinotek jo aikaisemmissa hankkeissaan toimittanut sveitsiläisen Keller AG:n paineanturit ja GSM2-tiedonsiirtologgerit. Uusimman hankkeen yhteydessä myös nämä on kytketty nyt Masinotekin ylläpitämään EMMI-ympäristöseurantajärjestelmään.

Kuva Hyvinkään Veden EMMI-järjestelmästä. EMMIin kerätään tiedot ns. raakadatana, joka esim. Kellerin paineantureiden kohdalla tarkoittaa sekä lämpötilamittauksia että paineanturitietoja. Lämpötilatieto mitatataan sekä pohjavedestä että ilmasta. Sama loggeri kerää myös pohjaveden paineanturin mittaaman hydrostaattisen painemittausarvon ja loggerin omalla paineanturilla mitatun ilmanpaineen arvon. Nämä tiedot lähetetään EMMIin loggerin sisäänrakennetlla GPRS-modeemilla kerran vuorokaudessa. EMMI laskee ja näyttää reaaliajassa saamistaan raakadata-arvioista pohjaveden pinnankorkeuden verrattuna sekä referenssipisteen meriveden korkeustietoon että havintoputken yläpintaan.

Masinotekin jo aikaisemmin toimittaman VEHU-kunnossapitojärjestelmän mobiilikäyttöliittymällä kerätään vastaavasti taas tiedot vedenottamoiden ja laitosten sähkönkulutuksesta, pumppausmääristä ja kemikaalikulutuksista. Nämä tiedot päivittyvät suoraan rajapinnan kautta EMMIin, jossa dataa voidaan käyttää arvioitaessa pohjavesialueen kokonaistilannetta. Erilaisten tietojen yhdistämisellä saadaan aikaan kokonaisten pohjavesialueiden yhteistarkkailu, jolloin samasta EMMI-järjestelmästä nähdään sekä pohjaveden korkeus, alueelta pumpattu vesimäärä ja veden toimittamiseen käytetty sähkönkulutus samoissa kuvaajissa.

Hyvinkään Vesilaitos. EMMIn tarkoituksena Hyvinkäällä on parantaa vesilaitoksen tärkeimmän resurssin eli pohjaveden käytön seurantaa. EMMI tuottaa tästä lähes reaaliaikaisen kokonaisnäkymän koko vesilaitoksen alueelta. Toinen merkittävä EMMIn ominaisuus on, että se tuottaa tallennetusta tiedosta raportteja vesilaitoksen tarpeisiin. Myös viranomaisia varten on EMMIin luotu valmiit raporttipohjat siten, että raporteissa yhdistyvät saumattomasti sekä manuaalimittausten että automaattimittausten tulokset. Raportteja voidaan ottaa henkilökunnan toimesta ulos miltä tahansa halutulta aikaväliltä ja raporttipohjia voi henkilökunta halutessaan myös itse muokata tarpeiden mukaan.

EMMI toimitettiin Hyvinkään Vedelle osana Masinotekin Portaali-ohjelman päälle rakennettua Hyvinkään Veden kunnossapitoportaalia. Näin kaikki Masinotekin toimittamat erillisjärjestelmät ja moduulit voivat välittää tietoja rajapintojen kautta helpommin toisilleen. Hyvinkään Veden Portaali mahdollistaa myös keskitetyn käyttäjäoikeuksien hallinnan ja kirjautumisen kaikkiin palveluihin yhdellä käyttäjätunnuksella.

Lue lisää aiheesta: emmi dataloggeri gprs ympäristöseuranta pohjavesi mobiili-raportointi kunnossapitojärjestelmä