Lohjan kaupungin vesilaitokselle EMMI-ympäristöseuranta

Rantakuva järveltä päin Lohjalla. Lohjan kaupungin vesilaitos on laajentunut viime vuosina merkittävästi yhtä aikaa kaupungin tekemien kuntaliitosten kanssa. Samalla vesilaitoksen ympäristötarkkailuvastuut ovat kasvaneet. Tätä toimintaa helpottamaan Lohjan Vesilaitos on tilannut Masinotekilta EMMI-ympäristöseurantajärjestelmän toimituksen ja järjestelmän ylläpitopalvelut.

Lohjan Vesilaitos toimii Suomen merkittävimmän salpausselkämuodostelman päällä. Valtava harjumuodostelma alkaa etelästä läheltä Hankoa ja kulkee koilliseen suoraan Lohjan kohdalta. Hiekkaharju takaa kaupungille hyvän veden, joka voidaan johtaa verkostoihin ilman merkittäviä esikäsittelyjä. Vesilaitoksella on siis tärkeä vastuu harjun vesitasapainon ja pohjavesien seurannassa. Lohjan Vesilaitokselle toimitettavaan EMMI-järjestelmään tullaan kytkemään sekä pohjavesien pinnankorkeuksien seuranta että myös vesijohtoverkoston ja vedenottamoiden vedenlaatuseuranta.

Tavoitteena hankkeella on automatisoida mahdollisimman pitkälle seurantatulosten päivittyminen Lohjan EMMI-järjestelmään. Käytännössä automatisointi tehdään toteuttamalla järjestelmään API-rajapinnat suoraan laboratoriojärjestelmään, josta vastaa alueen vesiosaamisen keskus Länsi-Uudenmaan Vesiensuojeluyhdistys ry. Toteutettavien rajapintojen kautta on tarkoituksena saada EMMI-järjestelmään päivitettyä automaattisesti sekä pohjaveden pinnankorkeudet että laboratorioanalyysitulokset. Lisäksi optiona on, että EMMI-järjestelmään tehdään rajapinta myös Lohjan Vesilaitoksen automaatiojärjestelmästä. Tätä kautta voidaan saada mukaan myös vedenottamoilta pumpatut vesimäärät ja siten mahdollistaa pitkälle viedyt automaattiraportoinnit valtionhallinnon tietojärjestelmiin.

Lue lisää aiheesta: emmi ympäristöseuranta etäseuranta laboratoriojärjestelmä lims vesilaitos