Masinotek toimitti Rauman satamalle jatkuvatoimiset sameusmittausasemat

Rauman satama parantaa laivaväyliään ja se on saanut ympäristöluvan merialueen ruoppauksiin. Lupaehtojen edellytyksinä on jatkuvatoiminen sameusmittaus ja ympäristöseuranta, jota alueella tekee Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys (KVVY). Masinotek toimittaa hankeeseen jatkuvatoimisten sameusantureiden etäseurantalaitteet, laiteasennuksia merellä, datatiedonsiirron, tarvittavat laiterajapinnat sekä Internet-pohjaisen EMMI-ympäristömonitorointijärjestelmän.

Mittaukset tehdään yhdysvaltalaisen YSI Ltd:n moniparametrimittausantureilla. Antureilla seurataan jatkuvasti veden lämpötilaa, pinnan korkeutta, sameutta ja sähkönjohtavuutta. Anturit on sijoitettu usean kilometrin päähän satamasta lähelle merenpohjaa. Masinotekin automaattiset mittausasemat keräävät antureiden mittausarvot kerran tunnissa ja lähettävät tiedot 3G/GPRS -verkon yli yhtiön automaattisiin sanoman vastaanottojärjestelmiin. Mittausviestien mukana lähetetään koko ajan myös mittalaitteen ja dataloggerin kuntoa, paristojännitettä sekä verkon signaalitasoa kuvaavia mittaustuloksia.

Masinotekin toimittamilta laitteistoilta edellytetään pitkäaikaista käyttökestoa erittäin kovissa meriolosuhteissa. Toimitettujen laitteiden tulee olla autonomisia, paristotoimisia ja tarvittaessa vaihtokelpoisia ilman merkittäviä katkoksia mittaustoimintaan tai dataliikenteeseen.

Kerätty data tallennetaan automaattisesti Masinotekin EMMI-tietokantaan, josta KVVY:n tutkijat pääsevät seuraamaan sitä reaaliajassa internet-selaimilla. Data näytetään reaaliajassa myös uudessa EMMI Share -palvelussa Varsinais-Suomen ELY-keskuksen valvojille, sataman ympäristöhenkilöstölle ja Rauman ympäristövalvonnalle. Mittaus- ja datakeräyshanke on jatkoa Masinotekin vastaaville toimituksille niin turvetuotanto- kuin vesistöympäristöissäkin. Merkittävää lisäarvoa hanke tuo sillä, että tuotettavalla mittaustiedolla on suoraa vaikutusta ruoppausprojektin seurantaan ja vaikutusten nopeaan arviointiin.

Lue lisää aiheesta: emmi etäseuranta sameusmittaus gprs ysi-anturi