MasinotekMasinotekin vesi- ja luontoympäristön seuranta ikoni. Ojamittaus Masinotekin mittauslaitteilla. Jokimittaus Masinotekin sääasemalla ja mittauslaitteilla.

Masinotekin tuotteet ja palvelut vesi- ja luontompäristön seurantaan

Masinotek on patojen, virtavesien ja järvien mittaamisen erikoisasiantuntija. Laadun, virtaaman ja pinnankorkeuksien jatkuvatoimiset mittaukset sisältävät mittauslaitteiden toimituksen ja rakentamisen ohella myös maastoasennukset, datan reaaliaikaisen seurannan, telekommunikaatioyhteyksien järjestämisen ja datan keräämisen Masinotekin kehittämään tietojärjestelmään.

Masinotek vastaa hankkeissaan tietojärjestelmien ylläpidosta, dataseurantajärjestelmistä sekä datan varmuuskopioinnista ja käyttäjätuesta. Virtausmittausasemiin on mahdollista kytkeä automaattisesti säätyvät sääasemat. Masinotekin toimittamia pohjaveden laatuantureita käytetään myös tiealueiden jatkuvatoimiseen ympäristöseurantaan. Järjestelmäämme voidaan yhdistää rajapintojen kautta laboratoriotulosten seuranta. Tämä mahdollistaa tarvittaessa täysin automaattisen raporttien luonnin viranomaisraportointia varten.

Lue lisää


ASIAKASREFERENSSEJÄ