Turun ammattikorkeakoulu hankki Masinotekin EMMI-järjestelmän saaristomeren ja sinilevätilanteen seurantaan

Saaristomeri YSI-anturi seuranta Masinotek Oy on toimittanut Turun AMK:n vesitekniikan yksikölle EMMI-ympäristömonitorointijärjestelmän ja siihen liittyvät seurantapalvelut. AMK on jo useita vuosia toimittanut tutkimus- ja seurantapalveluita alueensa lähivesistöjen seurantaan. Tällä hetkellä Masinotekin EMMI-järjestelmällä seurataan lähes reaaliaikasesti sekä saaristomeren veden laatua että sinilevien kasvutilannetta Naantalin, Paraisten, Liedon ja Turun alueen vesistöissä.Tulevina vuosina voidaan järjestelmää laajentaa koskemaan yhä useampia mitauspisteitä ja mittausparametreja.

Seili EMMI environmental monitoring system Yhteistyö Turun AMK:n ja Masinotekin välillä aloitettiin vuoden 2015 syksyllä, jolloin Masinotekin EMMI-ympäristömonitorointijärjestelmään toteutettiin rajapinnat Kaarinan alueella tehtävien virtaamamittausten seurantaan. Kaarinassa seurantakohteena on hulevesivirtaamat. Näitä mitataan maastoon asennetuilla paineantureilla, joista tieto lähetetään 3G-moodeemeilla varustetuilta loggereilta EMMIin. Emmissä data tallennetaan tietokantaan ja muutetaan automaattisesti virtaama- ja pinnankorkeustiedoiksi. Mittaustuloksia on parhaimmillaan lähetetty EMMIin 5 min välein, jolloin seuranta virtaamalle on ollut lähes reaaliaikaista.

Kevään ja alkukesän 2016 aikana on Masinotek toteuttanut EMMI-ympäristömonitorointijärjestelmään tarvittavat lisärajapinnat, joiden avulla järjestelmään voidaan kerätä OnLine-mittaustietoja myös saaristomerellä sijaitsevan Seilin vedenlaadun seuranta-asemalta. Seili sijaitsee Paraisten kunnassa Nauvon alueella ja on laajasti tunnettu, sillä alueella on toiminut jo pitkään myös Turun yliopiston tutkimusasema. Seilin saarella on lisäksi nykyään myös Web-Sääksikamera, joka näyttää reaaliaikaista kuvaa Sääksipariskunnan pesinnästä.

Seili YSI-anturi seuranta EMMIin kerättävä mittaustieto tulee meripoijulle sijoitetulta mittausasemalta, joka on varustettu YSI-mittausantureilla. Asema mittaa veden lämpötilaa, suolaisuutta, happipitoisuutta, sameutta sekä klorofylli- ja sinileväpitoisuutta. Veden ominaisuuksia mitataan automaattisesti laskeutuvalla anturijärjestelmällä pinnasta (2m) pohjaan (40m) metrin syvyysvälein, neljä kertaa päivässä. Mittaustulokset päivittyvät asemalta automaattisesti Turun AMK:lle toimitettuun EMMI-järjestelmään.

Yleisölle data näytetään EMMIn graafityökalun julkaisuominasuudella, joka toimittaa reaaliajassa päivttyvät kuvaajatiedot suoraan julkiselle Saaristomeren seurantasivustolle (http://saaristomeri.utu.fi/odas/). EMMIn julkisten kuvaajien näyttöominaisuus mahdollistaa sen, että merestä mitattu tieto on joka hetki viimeisintä kohteesta mitattua tietoa. Tarvittaessa voivat Turku AMK:n ja Masinotekin ylläpitohenkilöstö myös säätää kuvaajien näkymistä, aikaskaalaa ja muotoilua koska tahansa EMMIn kautta, jolloin tehdyt muutokset päivittyvät välittömästi myös Saaristomeren julkisille kotisivuille.

Lue lisää aiheesta: emmi ysi-anturi etämittaus ympäristömonitorointi virtaamamittaus