Turun ammattikorkeakoulu hankki Masinotekin EMMI-järjestelmän saaristomeren ja sinilevätilanteen seurantaan

Saaristomeri YSI-anturi seuranta graafi. Masinotek Oy on toimittanut Turun AMK:n vesitekniikan yksikölle EMMI-ympäristöseurantajärjestelmän ja siihen liittyvät seurantapalvelut. AMK on jo useita vuosia toimittanut tutkimus- ja seurantapalveluita alueensa lähivesistöjen seurantaan. Tällä hetkellä Masinotekin EMMI-järjestelmällä seurataan lähes reaaliaikasesti sekä saaristomeren veden laatua että sinilevien kasvutilannetta Naantalin, Paraisten, Liedon ja Turun alueen vesistöissä.Tulevina vuosina voidaan järjestelmää laajentaa koskemaan yhä useampia mitauspisteitä ja mittausparametreja.

EMMI-ympäristöseuranta järjestelmään kerätään OnLine-mittaustietoja Seilin vedenlaadun seuranta-asemalta. Yhteistyö Turun AMK:n ja Masinotekin välillä aloitettiin vuoden 2015 syksyllä, jolloin Masinotekin EMMI-ympäristöseurantajärjestelmään toteutettiin rajapinnat Kaarinan alueella tehtävien virtausmittaustenseurantaan. Kaarinassa seurantakohteena on hulevesivirtaamat. Näitä mitataan maastoon asennetuilla paineantureilla, joista tieto lähetetään 3G-moodeemeilla varustetuilta loggereilta EMMIin. Emmissä data tallennetaan tietokantaan ja muutetaan automaattisesti virtaama- ja pinnankorkeustiedoiksi. Mittaustuloksia on parhaimmillaan lähetetty EMMIin 5 min välein, jolloin seuranta virtaamalle on ollut lähes reaaliaikaista.

Kevään ja alkukesän 2016 aikana on Masinotek toteuttanut EMMI-ympäristöseurantajärjestelmään tarvittavat lisärajapinnat, joiden avulla järjestelmään voidaan kerätä OnLine-mittaustietoja myös saaristomerellä sijaitsevan Seilin vedenlaadun seuranta-asemalta. Seili sijaitsee Paraisten kunnassa Nauvon alueella ja on laajasti tunnettu, sillä alueella on toiminut jo pitkään myös Turun yliopiston tutkimusasema. Seilin saarella on lisäksi nykyään myös Web-Sääksikamera, joka näyttää reaaliaikaista kuvaa Sääksipariskunnan pesinnästä.

Seili YSI-anturi seuranta. Kuva mereltä jossa miehiä veneellä asentamassa poijuun mittauslaitteita. EMMIin kerättävä mittaustieto tulee meripoijulle sijoitetulta mittausasemalta, joka on varustettu YSI-mittausantureilla. Asema mittaa veden lämpötilaa, suolaisuutta, happipitoisuutta, sameutta sekä klorofylli- ja sinileväpitoisuutta. Veden ominaisuuksia mitataan automaattisesti laskeutuvalla anturijärjestelmällä pinnasta (2m) pohjaan (40m) metrin syvyysvälein, neljä kertaa päivässä. Mittaustulokset päivittyvät asemalta automaattisesti Turun AMK:lle toimitettuun EMMI-järjestelmään.

Yleisölle data näytetään EMMIn graafityökalun julkaisuominasuudella, joka toimittaa reaaliajassa päivittyvät kuvaajatiedot suoraan julkiselle Saaristomeren seurantasivustolle (https://saaristomeri.utu.fi/odas_fi/). EMMIn julkisten kuvaajien näyttöominaisuus mahdollistaa sen, että merestä mitattu tieto on joka hetki viimeisintä kohteesta mitattua tietoa. Tarvittaessa voivat Turku AMK:n ja Masinotekin ylläpitohenkilöstö myös säätää kuvaajien näkymistä, aikaskaalaa ja muotoilua koska tahansa EMMIn kautta, jolloin tehdyt muutokset päivittyvät välittömästi myös Saaristomeren julkisille kotisivuille.

Lue lisää aiheesta: emmi ysi-anturi etämittaus ympäristöseuranta virtausmittaus