Masinotek

Tuusulan seudun vedelle Masinotekin karttapalvelut

AHJO-karttapalvelu kuva. Tuusulan seudun vesilaitos kuntayhtymä (TSV) on yksi Suomen suurimpia tukkuvesiyhtiöitä. Merkittävä osa yhtiön puhdasvesituotannosta tehdään tekopohjavedestä. Yhtiö vastaa vesitoimituksista sekä Järvenpään, Keravan, Sipoon että Tuusulan vesilaitoksille. TSV käyttää laitostensa kunnossapitoseurantaan Masinotekin AHJO-järjestelmää, johon kesän 2018 lopulla kytkettiin myös Masinotekin karttapalvelut.

Mobiili kuva AHJO-karttapalvelun seurantapisteistä.

TSV on käyttänyt AHJOa jo lähes seitsemän vuotta kymmenien vesilaitosten, vesitornien sekä paineenkorottamoiden kunnossapitojärjestelmänä. Samaan järjestelmään on luotu myös kaikkien pohjavesialueiden havaintoputket, joiden pinnankorkeusseuranta kirjataan kuukausittain AHJO-kunnossapitojärjestelmään. Koska seurattavien kohteiden määrä on jo useita satoja, oli tarkoituksenmukaista, että etenkin maastokohteiden seurantaa varten kohteet päästään tarkastelemaan myös karttatasoilta.

Masinotek toteutti rajapinta-ingtegraaton AHJOn ja uuden internet-pohjaisen Masmaps-karttapalvelunsa välille. Näin voidaan kaikki TSV:n maastokohteet visualisoida suoraan kunnossapitojärjestelmän sisällä myös mobiililaitteilla näkyvässä karttapalvelussa. Karttapalvelu käyttää suoraan OnLine-kutsuilla maanmittauslaitoksen kartta-aineistoja. Lisäksi TSV:lle kytkettiin käyttöön myös koko Suomea koskevat valumavesi- ja pohjavesikartta-aineistot.

Kunnossapitojärjestelmän kohteet voidaan näyttää karttapalvelussa omina tasoinaan ja kuhunkin kohteeseen pääsee suoralla linkillä paikkatietojärjestelmän kautta.

Askön saaren tutkimusasema.

TSV käyttää toiminnassaan myös Masinotekin EMMI-ympäristöseurantajärjestelmää. EMMIin kerätään kaikki kunnossapitojärjestelmän kautta syötetty pohjavesien tarkkailutieto, mutta myös automaattimittaukset niiltä havaintoputkilta, joissa on havaintoputkien pinnankorkeutta seuraavat GSM-verkossa lähettävät dataloggerit. Lisäksi EMMIin kerätään automaattisesti laboratorioiden tekemät käyttötarkkailun ja verkostonäytteenoton analyysitulokset.

Masinotekin karttapalvelussa on rajapinta EMMIin, joka mahdollistaa myös EMMIn havintopisteiden tarkastelun karttapohjan päällä. EMMIn sisällä näytettävä OnLine-kartta pystyy myös visualisoimaan ilman lisätyötä kaikki kuvaajina seurattavat pohjavesitarkkailun havainnot suoraan karttakäyttöliittymässä.

Lue lisää aiheesta: emmi ahjo karttapalvelu pohjavesi etävalvonta vesilaitos verkkotietojärjestelmä masmaps paikkatietojärjestelmä ennakkohuolto