Uppsalan yliopistolle Masinotekin VEHU-kunnossapitojärjestelmä sekä EMMI-ympäristömonitorointijärjestelmä

Jäinen järvi ja Uppsalan säähavaintopiste pienessä saaressa. Uppsalan yliopisto on Ruotsin toiseksi suurin yliopisto ja merkittävä luonnontieteellisen tutkimuksen keskus. Yksi yliopiston vanhimpia tutkimusyksiköitä on Erkenin luonnontieteellinen tutkimusasema, joka on harjoittanut vesistöön ja ilmatieteeseen liittyvää tutkimustoimintaa jo lähes 100 vuotta. Tutkimusaseman mittausinstrumenttien kunnossapito ja datan keräys automaattiasemilta tehdään Masinotekin kehittämillä ja ylläpitämillä järjestelmillä.

Tutkijoita Erkenissä venelaiturilla. Erken on yksi Ruosin Akatemian rahoittamista Sites -huippututkimusyksiköistä. Sen tehtävänä on vastata pitkäaikaisseurannoista sekä tähän liittyvästä korkeatasoisesta tutkimustoiminnasta etenkin järviekologiaan liittyen. Luonnonsuojelualueella toimivalla Erkenillä on vuosikymmeniä pitkät mittausaikasarjat erilaisista vesistömitauksista ja tätä ainutlaatuista mittausdataa jaetaan aktiivisesti kansainvälisen tutkijayhteisön välillä.

Masinotek toimitti Erkenin tutkimusyksikölle jo vuonna 2014 EMMI-ympäristöseurantajärjestelmän ensimmäiset osat. Tuolloin EMMIin kehitettiin uusi rajapinta, jolla Ruotsin ilmatieteenlaitoksen (SMHI) sääasemat saatiin kytkettyä EMMIin Open Data-rajapinnan kautta. Tämän kautta EMMIin on siis kerätty Erkenin alueella sijaitsevasta ja SMHI:n ylläpitämästä mittausasemasta säädataa jo pari vuotta 10 min välein. Nyt solmittu jatkosopimus kattaa EMMIn toiminnan laajentamisen koskemaan kaikkea Erkenin mittaustoimintaa.

Säähavaintomittauspiste kalliolla. Mittaustoiminnassa keskeisintä on kerätä laadukasta dataa ja pystyä tunnistamaan mittauksen virheitä ja suodattaa virheellisiä mittaustuloksia riittävän tarkasti. Tätä varten myös kentälle sijoitettujen mittausasemien huolto- ja säännöllinen tarkastustoiminta on keskeisessä asemassa mittaustuloksia arvioitaessa. Masinotek on toimittanut Erkenin tutkimusaseman käyttöön myös kehittämänsä Vehu-kunnossapitojärjestelmän. Vehuun on tallennettu jo kaikki lähialueiden mittausasemat sekä kentälle sijoitettujen mittausinstrumenttien perustiedot Vehun ns. Asset Management -osioon. Laitteiden ja mittausasemien huoltotoiminta hoidetaan Vehun automaattisen ennakkohuoltosuunnitelman mukaisesti ja havaintokohteiden tarkastusseurannan raportointi tehdään Vehussa.

Metsätie Erkenillä. Uppsalan yliopiston hanke tarjoaa Masinotekille ainutlaatuisen jalansijan Pohjois-Euroopan ympäristöseurannan markkinoille, sillä Erken on suosittu vierailukohde myös muiden maiden ympäristötutkijoille ja yliopistoille. Erken kuuluu lisäksi useisiin merkittäviin maailmanlaajuisiin tutkimusasemaverkostoihin ja tätä kautta EMMIin kerättävä tutkimustieto tulee leviämään nyt toteuttavien rajapintojen kautta laajalle kansainväliselle kohdeyleisölle etenkin järviekosysteemejä tutkivien tutkimuslaitosten osalta.

Lue lisää aiheesta: emmi vehu kunnossapitojärjestelmä ympäristöseuranta ennakkohuolto jatkuvatoiminen mittausasema sääasema