Varsinais-Suomen ELY hankki Masinotekilta pohjaveden seurantapalvelut

Kiisanpirtin pohjaveden havaintoputki metsässä. ELY-keskukset vastaavat viranomaisvastuulla tärkeimpien pohjavesivarantojen seurannasta. Varsinais-Suomen ELY-keskus tilasi Masinotekilta pohjavesien jatkuvatoimiset mittausasemat sekä datan seurantapalvelut. Masinotek vastaa sekä automaattisten pinnankorkeusasemien asennuksista että mittaustulosten rajapintakytkennöistä yhtiön kehittämään EMMI-järjestelmään.

Pohjaveden pintojen seuranta lähettävillä dataloggereilla

Pohjaveden pinnankorkeuden seuranta on tärkeää etenkin niillä alueilla, joilla sijaitsee vedenottamoita. Pintoja voidaan seurata mittaamalla paineantureilla veden pinnankorkeutta. Hankkeessa käytetään dataloggereita, jotka on varustettu GSM-verkossa toimivilla modeemeilla. Dataloggeri sijoitetaan suoraan pohjaveden havaintoputken yläosaan putken sisään. Tähän kytketään paineanturi, joka lasketaan yhdyskaapelilla sopivalle syvyydelle ja n. 2-3 m pohjavesipinnan alapuolelle. Pohjaveden GBRS dataloggeri.

Pitkäikäisillä paristoilla toimivat dataloggerit on varustettu myös ilmanpaine- ja lämpötila-antureilla. Pohjavedessä oleva paineanturi mittaa ns. absoluuttistta hydrostaattista veden painetta. Tästä vähennetään dataloggerilla mitattu havaintopisteen ilmanpaine ja saadaan näin tieto siitä kuinka paljon veden pinnankorkeus on muuttunut edellisestä mittaushetkestä.

Dataloggeri tallettaa tulokset sisäiseen muistiinsa ja lähettää sekä painemittaustulokset että ilman ja veden lämpötilatulokset Masinotekin internet-pohjaiseen EMMI-järjestelmään.

EMMI kerää dataa ja laskee eri havaintopisteiden pinnankorkeudet samaan kuvaajaan

EMMI on Masinotekin kehittämä ympäristöseurantajärjestelmä, joka sisältää monipuoliset rajapinnat etäseurattavan datan hakuun ja visualisointiin. Dataloggereiden lähettämät painetiedot muutetaan EMMIssä automaattisesti pinnankorkeustiedoksi suhteessa meren pinnankorkeuteen.

Kuvaaja näkymä pohjaveden pinnankorkeudesta.Samalla pohjavesialueella sijaitsevien havaintopisteiden tulokset voidaan yhdistää yhteisiin laskentatuloksiin ja näin EMMI-käyttäjä voi tarkastella useiden havaintopisteiden pinnankorkeustietoja samasta kuvaajasta.

EMMIin voidaan tuoda myös historiatietoina sekä vanhat mitaustulokset että myös manuaalisesti mitattavat pinnankorkeustulokset.

ELY-keskukselle dataa myös sääasemalta ja virtaamamittauksista

Lisätoimituksina Masinotek toteuttaa Varsinais-Suomen ELY:lle myös rajapinnat ilmatieteenlaitoksen sääasemadataan sekä valittuhin SYKEn Hertta-tietokannan virtausmittauspisteisiin.

Tavoitteena on, että EMMI-järjestelmän kautta voidaan seurata useita erilaisia Satakunnan, Hämeen ja Varsinais-Suomen alueella sijaisevien maastopisteiden luonto-olosuhteita. Tämä voidaan toteuttaa monipuolisesti EMMIn jo olemassa olevilla ominaisuuksilla.

Lue lisää aiheesta: emmi dataloggeri pohjavesi pohjavesiseuranta paineanturi pinnankorkeus povet jatkuvatoiminen