Masinotek

Riihimäen Vesi hankki Masinotekin järjestelmät verkostoseurantaan

Karttakuva Riihimäen verkostoseurannan alueesta. Riihimäen Vesi vastaa alueensa veden hankinnasta, vesijohtoverkoista, jätevesien puhdistuksesta, jätevesipumppaamoista, viemäriverkostoista ja hulevesistä. Keskeinen osa toimintaa on kerätä tietoja sekä verkoston kunnosta että verkostoon johdettavan veden laadusta ja vedenottoalueiden pohjavesien pinnankorkeuksista. Masinotek on toimittanut Riihimäen Vedelle EMMI-järjestelmän, jolla seuranta voidaan automatisoida.

Toimitusprojektin alkuvaiheessa Masinotek on toteuttanut EMMIin automaattiset rajapinnat kahteen kaupungin keskeisiin risteyskohtiin sijoitettuihin virtaamamittausantureihin. Näistä pisteistä kerätään EMMI-järjestelmään GSM-verkon avulla automaattisesti verkoston virtaama- ja painetiedot. Mittaustuloksia tallennetaan 15 minuutin välein ja seurataan sitten tuntikeskiarvoina suoraan EMMIn Internet-käyttöliittymistä.

EMMIn graafiset pohjavesiseuranta kuvaajat. EMMI-järjestelmään on luotu myös havaintopisteet pohjavesialueiden havaintoputkien seurantaan. Havaintoputkista kerätään säännöllisin väliajoin tiedot pohjaveden pinnankorkeudesta sekä laboratorioanalyysien perusteella veden kemiallisesta koostumuksesta. Mittaustulokset tallennetaan suoraan EMMIin manuaalikirjauksilla internetin kautta. Osa analyyseistä tehdään laboratorioissa, joiden järjestelmistä Masinotek on aikaisemmin toteuttanut automaattiset rajapinnat EMMIin. Jatkossa nämä tiedot tulevat siis Riihimäen EMMI-ympäristöseurantajärjestelmään ilman erillistä tallentamistyötä. Näin yhteen järjestelmään saadaan kerättyä kaikki keskeisimmät seurantatiedot toiminnan laatuseurannan kannalta.

Lue lisää aiheesta: emmi virtausmittaus pohjavesiseuranta vesilaitos hulevesi