Tuusulan Vedelle Masinotekin vuotovesiseuranta

Virtausmittarin kuva. Tuusulan kunnan vesilaitos hankkii kaiken talousveden tukkuvesiyhtiö Keski-Uudemaan Vesi Oy:ltä. Masinotek on toteuttanut rajapintakytkennät KuVesi:n automaatiosta EMMI-järjestelmäänsä. Näin saatujen jatkuvatoimisten virtausmittaustietojen perusteella Masinotek on toteuttanut vuotovesiseurannan Tuusulan vesihuoltoliikelaitokselle.

Virtausmittaustiedot rajapinnan yli automaatiojärjestelmästä

Kuva EMMI-järjestelmän Tuusulan yökulutusseuranta sivulta, jossa taustatietoa ja taulukot yökulutuslukemista. Hankkeen aikana Masinotek toteutti rajapinnan Keski-Uudenmaan Veden automaatiojärjestelmään. Tätä kautta siirtyy tunnin välein kaikkien Tuusulan Veden painepiirien virtausmittauspisteiden tiedot Masinotekin kehittämään EMMI-järjestelmään.

EMMI on ympäristöseurannan järjestelmä, jota on käytetty jo useita vuosia tukkuvesiyhtiö Keski-Uudenmaan Veden toiminnassa sekä pohjavesi pintojen että laboratoriotulosten seurantaan ja raportointiin. Järjestelmään on siis toteutettu rajapinnat jo aikaisemmin Masinotekin toimittamiin pohjaveden seuranta-asemiin sekä myös Metropolilabin käyttötarkkailun ja verkostonäytteenoton tuloseurantaan. Uusimpana rajapintana on nyt käyttöön otettu myös automaatiotietojen tuonti EMMIin.

EMMIin tuodaan dataa rajapinnan yli yhteensä 32 vedenottamon virtausmittaus pisteestä. Lisäksi EMMIin kerätään virtaustiedot myös kolmesta Tuusulan alueen vesitornista.

Yökulutuslaskenta automaattisesti EMMI-järjestelmästä

Vuotovesitilannetta seurataan vesilaitoksilla tyypillisesti yökulutusseurantana. Merkittävät erot peräkkäisten öiden yökulutuksessa voivat indikoida alkaneesta isommasta vuodosta. EMMIn omalla Johdettujen tulosten -laskentaominaisuudella toteutettiin yökulutuslaskenta automaattiseksi. Tässä lähtökohtana oli Tuusulan alueen neljä painepiiriä, joille jokaiselle tehtiin omat laskentakaavat. Yökulutus lasketaan tuntitasolla aikavälille 00:00 - 06:00. Tuloksissa nostetaan esille aina edellisen yön, sitä edellisen yön ja 30 edellisen päivän kulutustietojen mediaani.

Kulutusseuranta suoraan mobiililaitteeseen

Mobiilinäyttökuva EMMI-Share palvelusta, jossa Tuusulan yökulutusseuranta näkyy kuvaajina. Yksi EMMI-järjestelmän uusia ominaisuuksia on monipuoliset mahdollisuudet jakaa EMMIn tulos- ja laskentatuloksia myös ulkopuolisille toimijoille. Uuden lisäosan tuotenimi on EMMI Share ja se mahdollistaa myös näkymien ulkoasun räätälöinnin asiakkaittain. Keski-Uudenmaan Veden EMMIstä tehtiin siis näkymät EMMI Share -moduulin kautta Tuusulan Veden henkilökunnalle. Näkymissä näytetään yökulutusseurannan tuloksia sekä taulukkonäkyminä että helposti ymmärrettävinä viivakuvaajina. Data päivittyy Tuusulan Vedelle EMMI Sharen kautta tunneittain ja mahdollistaa siten palvelun käyttämisen myös vesikatkojen ja muiden häiriöiden seuraamisessa suoraan kenttäolosuhteissa kännykän avulla.

Lue lisää aiheesta: emmi virtausmittaus vesilaitos vuotovesiseuranta jatkuvatoiminen pinnankorkeus