Masinotek


Masinotek energialaitos ikoni keltaisella pohjalla. Energialaitos. Kaukolämpöverkko kunnostustyö

Masinotekin tuotteet ja palvelut energialaitoksille ja energian kulutuksen seurantaan

Masinotek on erikoistunut energialaitosten kunnossapitojärjestelmien sekä jatkuvatoimisten mittaus- ja seurantajärjestelmien kehittämiseen. Kokonaishankkeessa vastaamme sekä laitteiden tomituksista, asennuksista asiakkaan tiloihin, laitekytkennöistä, datalähettimistä ja datan seurantajärjestelmästä.

Masinotekin kunnossapitojärjestelmän kautta valvotaan laitoksen ja verkoston kohteiden tilaa. Valvonta tapahtuu automaattisesti anturien avulla kuin myös kunnossapitokirjausten datan kautta. Järjestelmää on alusta alkaen kehitetty sekä kentällä tapahtuvaa toimintaa ajatellen että tukemaan myös konttoreilla tehtävää suunnittelua ja työn ohjausta.

Kaukolämmön kulutusta voidaan seurata kokonaisvaltaisesti Masinotekin kehittämällä seurantajärjestelmällä. Järjestelmä kerää keskitetysti kulutustietoja ja auttaa siten verkon kaukolämpölaitosten käytön ja kaukolämpöverkon suunnittelun optimoinnissa. Järjestelmään voidaan kerätä mittaustuloksia sadoilta mittauspisteiltä yhtä aikaa, yhdistää mittaustuloksia erilaisista datalähteistä ja tehdä tuloksista data-analyysia. Lopputuloksena järjestelmä piirtää koko ajan tilannekuvaa energian käyttömäärästä. Tietoja voidaan käyttää monipuolisesti kulutuksen optimoinnissa, raportoinnissa sekä erilaisten toimenpiteiden seurannassa. Tiedot saadaan näkyviin myös karttapalveluun kaikista kulutuspisteistä samanaikaisesti.

Lue lisää


ASIAKASREFERENSSEJÄ